Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > >

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen dokumentum (ÁSZF) rögzíti a www.emdirect.hu általános szerződési feltételeit. Ennek keretében kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások és egyéb feltételek, amelyek a www.emdirect.hu működésével, az általa kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a Szolgáltató és a www.emdirect.hu szolgáltatásokat igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

I. Általános rendelkezések:

A www.emdirect.hu oldal üzemeltetője: Euromedic Trading Kft. (Szolgáltató)

A Szolgáltató adatai:

Név: Euromedic Trading Kft.

Székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-463541

Adószám: 12077571-2-41

Képviseli: Deim Dorottya ügyvezető igazgató és Pásztor Gyula cégvezető

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Név: Euromedic Trading Kft.

Cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40.

Nyitvatartási idő:

H-CS: 8:30-17:00

P: 8:30-14:30

Telefon:

+ 36 1 815 3180*

(*a hívásokat rögzítjük, lsd. Adatvédelmi Szabályzat)

E-mail: info@emdirect.hu

A Szolgáltató a www.emdirect.hu weboldalon üzemeltetett internetes vásárlási portálon (Webáruház) keresztül az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel biztosít szolgáltatásokat, így vásárlási lehetőséget a Webáruházban elérhető termékek tekintetében.

A Webáruházban regisztráló és vásárló személy (Vásárló) a regisztrációval, valamint az egyes termékek megvásárlásával egyben elfogadja, hogy az ÁSZF külön további kikötés nélkül irányadó a Szolgáltató és közötte létrejövő, illetőleg fennálló jogviszonyban, továbbá a megrendelések esetében is mindenkor alkalmazandó.

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruházban elérhető szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

A Vásárló a regisztrálással szavatolja, amely nyilatkozatát a vásárlással meg is erősíti, hogy az általa közölt információ (személyes adat, céginformáció stb.) mindenben megfelel a valóságnak, a korábbiakban rögzített adatait amennyiben szükséges, módosította, továbbá a Webáruházban tett valamennyi nyilatkozatot az arra jogosult, illetőleg nyilatkozattételre jogosult személy, személyek tették meg. Ezen szavatossági nyilatkozat valótlanságából eredő bármilyen következményért a Vásárló teljes körű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató a fentiek alapján joggal feltételezheti, hogy a Vásárló mindenkor a valóságnak megfelelő és teljes körű információt szolgáltatott a Szolgáltató részére. Amennyiben azonban a Szolgáltató oldalán kétely merül fel a szolgáltatott adatok, megtett nyilatkozatok valóságtartalmával, teljeskörűségével kapcsolatosan, úgy Vásárlótól pótlólagos nyilatkozatokat, igazolásokat, adatokat kérhet. Ebben az esetben e pótlólagos információszolgáltatás megtörténtéig a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni, illetőleg korlátozni a Vásárló weboldalon keresztüli vásárlási jogosultságát.

A Vásárló a rendeltetésellenes használatból eredő, Szolgáltató által elszenvedett esetleges kárt a Szolgáltató felé megtéríteni köteles a Ptk. általános szabályai szerint.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.emdirect.hu oldalra való csatlakozás miatt következett be, illetőleg azért, ha az oldal átmenetileg nem elérhető a Vásárló részére. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A weboldal kizárólag HTTPS csatornán keresztül elérhető, a titkosítatlan HTTP szolgáltatás mindössze átirányítja a felhasználót HTTPS-re. A kiszolgáló HTTP Strict Transport Security-t használ SSL stripping ellen. A kiszolgáló kizárólag modern titkosítási eljárásokat használ (A tanúsítvány legalább 2048 bites RSA kulcsot tartalmaz és legalább SHA256-tal, a szimmetrikus titkosításhoz pedig kizárólag AES128/256-ot, preferáltan ephemeral módon). A személyes adatok ezen a csatornán, illetve titkosított VPN csatornán közlekednek kizárólag. A biztonsági mentések automatikusak, emberi beavatkozás nélküliek, az adatok nem kerülnek sem felhasználásra, sem elemzésre. Az adatok visszaállítása emberi beavatkozást igényel, de adatok elemzésére és felhasználására itt sem kerül sor. A webáruházat kiszolgáló szerver 24 órában őrzött szerverteremben található, amelyhez a hozzáférést kötelező személyi igazolvány ellenőrzés után biztosítják. A gépre történő rendszergazdai belépéshez kétfaktoros azonosítás szükséges és kizárólag titkosított csatornán lehetséges.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit teljesítse. Ugyanakkor, a Szolgáltató nem felelős semmilyen, a Webáruház és a Webáruházon keresztüli megrendelés megadásának elmaradásából, késéséből vagy hiányosságaiból, illetőleg annak elfogadásának elmaradásából eredő azon hibákért, amely rajta kívül álló, elháríthatatlan körülmény miatt következett be. Ilyen ok miatt bekövetkezett késedelem esetén a kötelezettségét a lehető legrövidebb időn belül vállalja teljesíteni.

A Webáruházban feltüntetett képek kizárólag illusztrációk. Ezért elképzelhető, hogy a termék a valóságban eltérően néz ki. Az ebből eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben bármikor módosíthassa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Szolgáltató mindenkor honlapján történő közzétételkor lép hatályba. A Webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés rögzítésekor hatályos ÁSZF rendelkezések az irányadóak.

Amennyiben a Webáruházban elérhető valamely termék vagy szolgáltatás vonatkozásában az ÁSZF-ben rögzítettektől eltérő feltételek alkalmazandóak, azt az adott terméknél, szolgáltatásnál közlésre kerül. Ebben az esetben az ÁSZF ezen eltérő feltételekkel együtt alkalmazandóak.

II. Regisztráció

1. Közös szabályok:

A Szolgáltató a www.emdirect.hu oldalon ingyenes regisztrációs lehetőséget biztosít a Vásárlók részére a Webáruházban történő vásárlás érdekében.

A regisztráció során a Vásárló felelős azért, hogy a valóságnak megfelelő adatokat közöljön, illetőleg nyilatkozatokat tegyen. A regisztráló Vásárló a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, a Vásárló teljes körű képviseleti joggal, illetőleg felhatalmazással rendelkezik arra, hogy vásároljon és a vásárlás véglegesítése érdekében rá vonatkozó kötelező érvényű nyilatkozatokat, mint érvényes kötelezettségvállalást tegyen.

A regisztrálással a Vásárló elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

A regisztrálást követően a Szolgáltató nyilvántartási rendszerében rögzíti a Vásárlónak a regisztrációkor megadott adatait, amelyet követően a Szolgáltató egy visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre. A sikeres regisztrációhoz szükséges, hogy az ezen visszaigazoló e-mailben közölt linkre kattintva a regisztráció megerősítésre kerüljön.

A regisztráció megerősítésére a visszaigazoló e-mail megküldésétől számított 7 napig van lehetőség, ezt követően a regisztráció törlésre kerül és ismételt regisztráció megtétele szükséges.

A sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Vásárló között a www.emdirect.hu oldalon elérhető Webáruház szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó felhasználói szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált adataiban bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul írásban (e-mailen) értesíti a Szolgáltatót. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem felelős.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációt törölje vagy a regisztrációt inaktívvá tegye. Erre különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:

- ha a Vásárló megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat,

- a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vásárló olyan magatartást tanúsít, amely jogszabályba ütközik.

- a Vásárló rosszhiszemű magatartást folytat,

- a Vásárló magatartása sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató jó hírét vagy a Webáruházban elérhető szolgáltatások minőségével kapcsolatos megítélést

A Vásárló a Szolgáltató általi törlése vagy inaktiválása esetén a Szolgáltatóval szemben semmiféle igénnyel nem élhet, a Szolgáltatóval szemben követelést (akár a regisztráció újra aktiválására) nem támaszthat.

A Vásárló a regisztrációt követően bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a regisztrációjának a törlését, illetőleg inaktívvá tételét a www.emdirect.hu oldalon keresztül. A Vásárló vásárlási lehetősége a Vásárló Szolgáltató általi törlésével, illetőleg inaktívvá tételével szűnik meg. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a törlésig, illetőleg inaktívvá tételéig a Szolgáltató által befogadott, sikeres megrendelései érvényes kötelezettséget jelentenek a Szolgáltató és a Vásárló között.

A regisztrációval a Vásárló önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére reklámcélú elektronikus leveleket továbbítson a regisztrációkor vagy a későbbiekben módosított értesítési címekre, telefonokra (e-mail, SMS). A Szolgáltató vállalja, hogy a reklámcélú elektronikus hirdetésben tájékoztatja a Vásárlót arról az elérhetőségről, amelynek segítségével leiratkozhat és biztosítja, hogy leiratkozási igényét postán és e-mailen is bejelentheti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy attól függően, hogy a Vásárló milyen minőségben (szakmai felhasználó vagy lakossági felhasználó, magánszemély vagy más személy) regisztrál, eltérő szolgáltatások elérhetőségét biztosítsa, beleértve az eltérő termékkört, illetőleg árakat, egyéb feltételeket.

2. Jelszóra és login névre vonatkozó figyelemfelhívás

Mivel a megadott e-mail cím és a jelszó a Vásárlót azonosítja, és ez alapján a www.emdirect.hu oldalon, továbbá a Webáruházban tett bármilyen nyilatkozata a Vásárló érvényes és kikényszeríthető jognyilatkozata, így a Vásárlónak fokozott gondossággal kötelessége eljárni annak érdekében, hogy a login név és a jelszó megfelelő módon kerüljön kiválasztásra és hogy illetéktelenek tudomására ne jusson. A login név és jelszó illetéktelenek általi felhasználásból eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

3. Magánszemélyekre vonatkozó további feltételek:

Amennyiben a Vásárló magánszemélyként regisztrál, az alábbi adatokat kötelező jelleggel szükséges megadnia:

név

cím

e-mail cím

telefonszám

jelszó

A regisztráció során feltüntetett további adatok megadása nem kötelező, azonban a Szolgáltatóval fennálló együttműködés során segítséget jelenthet.

 A magánszemélyek esetében a regisztráció sikerességéhez szükséges, hogy a Vásárló elfogadja az adatvédelmi rendelkezéseket is és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait a közöttük fennálló együttműködéssel összefüggésben kezelje, továbbá továbbítsa a rendszerüzemeltetés, számlázás és a szállítás érdekében.

Magánszemély esetében a regisztrált személy, mint Vásárló a regisztrációval elismeri, hogy saját maga regisztrál és a megadott login nevet és jelszót bizalmas kezeli, harmadik fél számára ahhoz hozzáférést nem biztosít a www.emdirect.hu oldalon, valamint a Webáruházban kizárólag ő személyesen teszi meg a nyilatkozatokat, mint esetében megtett érvényes kötelezettségvállalásokat.

Egyéni vállalkozó esetében a nem magánszemélyekre vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

4. Nem magánszemélyekre (gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek, más szervezetek) vonatkozó további feltételek:

Amennyiben a Vásárló nem magánszemélyként regisztrál, az alábbi adatokat kötelező jelleggel szükséges megadnia:

(cég)név

székhely

adószám

név
e-mail cím

telefonszám

jelszó

A regisztráció során feltüntetett további adatok megadása nem kötelező, azonban a Szolgáltatóval fennálló együttműködés során segítséget jelenthet.

A nem magánszemélyek esetében a regisztráció sikerességéhez szükséges, hogy a Vásárló képviselője a regisztrálással egyben elfogadja az adatvédelmi rendelkezéseket is és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait a közöttük fennálló együttműködéssel összefüggésben kezelje, továbbá továbbítsa a rendszerüzemeltetés, számlázás érdekében.

A Vásárló regisztrálásakor eljáró személy a regisztrációval elismeri, hogy a Vásárló képviseletére és így a regisztrálásra feljogosított személyi és a megadott login nevet és jelszót bizalmas kezeli, harmadik fél számára ahhoz hozzáférést nem biztosít és a www.emdirect.hu oldalon, valamint a Webáruházban kizárólag a Vásárló által felhatalmazottként személyesen teszi meg a nyilatkozatokat, mint esetében megtett érvényes kötelezettségvállalásokat.

Amennyire a Vásárló nevében a képviselet gyakorlására együttesen kerülhet sor, úgy a fenti nyilatkozat megtétele úgy minősül, hogy mindegyik képviselő együttesen tette meg azt.

5. Szakmai Vásárlókra vonatkozó további rendelkezések:

Amennyiben a Vásárló olyan személy, amely a Webáruházban elérhető termékeket a szakmai tevékenységével összefüggésben használja fel, úgy ezt a regisztrációkor köteles jelölni.

Szakmai Vásárlónak az alábbi személyek minősülhetnek:

kórházak

klinikák

orvosi szakellátást biztosító intézmények

más egészségügyi intézmények

egészségügyben tevékenységet végző szakmai személyek

Termék specifikusan az alábbi személyek is Professzionális Vásárlónak minősülhetnek:

 • fogászati rendelők, fogorvosok
 • adott szakorvosi ellátást biztosító egészségügyi intézmények, személyek
 • gyógyászati segédeszköz forgalmazását hivatalosan végző intézmények, személyek
 • háziorvosok
 • fizikoterapeuták

Abban az esetben, ha a Vásárló professzionális vásárlóként regisztrál, ezzel egyben szavatolja a Szolgáltató felé, hogy ezen nyilatkozata a valóságnak megfelel és ezért a Szolgáltató felé teljes körű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik.

III. Vásárlás folyamata

1. Vásárlás regisztrált felhasználóként

Regisztrált felhasználó esetében a  bejelentkezés a Vásárló által megadott e-mail cím név és jelszó használatával történik. A bejelentkezéssel a Vásárló megerősíti a hatályos ÁSZF rendelkezéseinek ismeretét és elfogadását.

Az e-mail cím és a jelszó megadása a Vásárló azonosítását jelenti, valamint azt, hogy a Webáruházban a megrendelést a Vásárló, illetőleg képviseletében eljáró személy adja meg. Ennek megfelelően a Vásárló a belépéssel érvényesen nem hivatkozhat arra, hogy a megrendelést nem arra jogosult adta meg.

A módosított adatok esetében a regisztrációkor megadásra kerülő adatokra vonatkozó ÁSZF szabályok az irányadóak (II. fejezet).

2. Vásárlás vendég felhasználóként

Vendég felhasználó esetében nincs bejelentkezési opció, az azonosítás a Vásárló által megadott e-mail cím és telefonszám megadásával történik. Ilyenkor regisztráció nem történik, a Vásárló a későbbiekben nem lesz a Webáruház regisztrált felhasználója. Adatainak megadásával a Vásárló megerősíti a hatályos ÁSZF rendelkezéseinek ismeretét és elfogadását.

Vendég felhasználóként való vásárlás esetén a megrendelés Vásárló általi elküldése után a leadott megrendelés még nem végleges, ún. „Megerősítésre vár” állapotban érkezik be Szolgáltató adminisztrációs rendszerébe. A megrendelés megerősítése a Vásárló feladata, melynek a Szolgáltató által a megadott e-mail címre küldött megerősítő linkre való kattintással tud eleget tenni. A leadott megrendelés a megerősítés után válik véglegessé, és kerülhet visszaigazolásra a Szolgáltató által.

2. Megrendelés


A Vásárló fenti esetek valamelyikének teljesítésével (III/1. vagy III/2.) jogosulttá válik arra, hogy a Webáruházban a termékeket, szolgáltatást megtekintse, valamint az ÁSZF és a terméknél megjelölt feltételek szerint megrendelést adjon le egy vagy több termék megvásárlására, szolgáltatás igénybevételére.

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.emdirect.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárló részére.

A Webáruházban a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást, megjelölve a mennyiséget is a Webáruház kosarába helyezheti. Az adott termék kiválasztásakor a Vásárlónak figyelemmel kell lennie az esetleges értékesítési minimális/maximális korlátokra, a szállítási és egyéb feltételekre is. Ennek során szükséges, hogy a Vásárló részletesen átolvassa az adott termékhez, szolgáltatáshoz tartozó tájékoztatókat.

A Szolgáltató a termékek, szolgáltatások tekintetében a gyártótól kapott termék- és szolgáltatás-információkat feltünteti. Abban az esetben, ha a Vásárló számára a termék, szolgáltatás megrendeléséhez további tájékoztatásra van szüksége, azt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül jelezheti. A termék, szolgáltatás megrendelése érdekében a Vásárló gondos mérlegelése szükséges.

A Webáruházban és a www.emdirect.hu oldalon feltüntetett információk a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást szolgálják és semmilyen esetben sem minősíthetőek termék/szolgáltatás ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak vagy az adott termék, szolgáltatás megvásárlására szolgáló ösztönzésnek.

A Szolgáltató a Webáruházban mint termék/szolgáltatás információ kizárólag a gyártók és a nagykereskedők által nyújtott információt tünteti fel. Ezért a Vásárló annak tudatában adja meg az adott termékre, szolgáltatásra a megrendelését, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban a termék/szolgáltatás specifikus információkért, azok valóságtartalmáért, teljes körűségéért, aktualitásáért. Ezért a megrendelés véglegesítését megelőzően a Vásárló kötelezettsége és felelőssége ezen információk helytállóságáról és teljeskörűségéről meggyőződni.

A Webáruházban feltüntetett árak bruttó árak azzal, hogy a nettó árak is tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülhetnek.

A megrendelés Vásárló általi véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló:

a számlázási címet és a szállítási címet megadja,  és a termék, szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítse (az utánvételes teljesítés kivételével). A megrendelés Vásárló általi véglegesítése egyben az ÁSZF elfogadásának a megerősítését is jelenti.

A megrendelés Vásárló általi véglegesítése után – amely a Vásárló ajánlatát jelenti a megrendelt termékek vonatkozásában - a megrendelés már nem módosítható vagy vonható vissza a Webáruházon keresztül. A megrendelés módosítását vagy visszavonását a Vásárló a szolgáltató ügyfélszolgálatával történt kapcsolatfelvétel keretében módosíthatja vagy vonhatja vissza. A megrendelés módosítása vagy visszavonása csak a szállításra történő átadás előtt lehetséges.

3. Fizetés

A Vásárló a megrendelés véglegesítéséhez köteles a termék, szolgáltatás megvásárlásához a fizetésről rendelkezni. Erre az alábbi módon kerülhet sor:

 • bankkártyás fizetéssel – az OTP Bank Nyrt. által biztosított fizetési mód segítségével, amelyre irányadó feltételek a www.emdirect.hu oldalon elérhetőek
 • átutalással, mint előrefizetéssel a Szolgáltató által meghatározott számlaszámra, pro forma számla alapján. A proforma számla jellemzően a visszaigazolással egyidőben kerül kiküldésre, a Vásárló által megadott e-mail címre.
 • készpénzben történő utánvéttel, amelyre a végösszegnek legfeljebb bruttó 500.000,- Ft-os összeghatáráig van lehetőség
 • Egyes termékek, szolgáltatások esetében egy vagy több fizetési mód kizárásra vagy összeghatártól függően korlátozásra kerülhet.
 • Készpénzben történő utánvét esetén a Szolgáltató kizárólag a teljes vételár kifizetésével köteles a megvásárolt terméket átadni, amely egyben a tulajdonjog fenntartását is jelenti a végösszeg kiegyenlítéséig.

V.I.P Kedvezményes Voucher

Az első vásárlás alkalmával a Vásárló által csak 1 darab V.I.P Voucher használható fel.

4. Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató és a Vásárló között a termék, szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltatónak a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail üzenetének megküldésével jön létre, amely szerződés írásbelinek minősül. Az üzenet tartalmazza a szerződés feltételeit magyar nyelven.

A Szolgáltató visszaigazolása a megrendelés befogadását jelenti és azt, hogy a Szolgáltató megkísérli a megrendelésben foglaltakat az ÁSZF és a termékre, szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeknek megfelelően teljesíteni. Ezen visszaigazolás a megrendelés Vásárló általi véglegesítésének a napját követő 2 munkanapon belül kerül kiküldésre.

A Szolgáltató azonban nem felelős a Vásárló által véglegesített megrendelésben foglaltak helyességéért, valóságtartalmáért, valamint azért, hogy e megrendelésben foglaltakat a gyártó vagy kereskedő teljesíteni tudja a megrendelésben foglaltaknak megfelelően.

A valótlan tartalmú megrendelésből eredő, a Szolgáltatót ért valamennyi kárért, veszteségért a Vásárló teljes körű helytállási és megtérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé - beleértve a Szolgáltatóval szemben érvényesített szerződéses és szerződésen kívül okozott kárt, valamint a nem vagyoni kárt, továbbá a Szolgáltató által elszenvedett egyéb vagyoni és nem vagyoni kárt is.

Habár a Webáruház mint internetes felület – sajátosságaiból eredően – mind belföldön, mind külföldön elérhető, azonban a Szolgáltató kizárólag azon megrendeléseket fogadja be, amelyek szállítási helye Magyarország területe.

Abban az esetben, ha a felek közötti szerződés létrejöttekor, illetőleg azt követően az adott termék, szolgáltatás esetében készlethiány merül fel, erről a Szolgáltató a Vásárlót e-mailen értesíti, megjelölve a várható legkorábbi szállítási időpontot. A Szolgáltató erről telefonon is megkísérli értesíteni a Vásárlót.

A megrendelés alapján megvásárolt termékek, szolgáltatások teljesítéséről a Szolgáltató ismételt visszaigazolást küld e-mailen a Vásárlónak megjelölve benne a szállítás várható időpontját is.

A megrendelés feldolgozásának és teljesítésének az állapotáról a Vásárló tájékozódhat a Webáruházban.

5. Szállítás

A szállításra azt követően kerülhet sor, hogy a Szolgáltató a megrendelés Vásárló általi véglegesítését követően erről megerősítő e-mail-t (második e-mail) küld. A társaság Magyarország területén kívül szállítást nem végez.


A szállításra jellemzően a Vásárló által véglegesített megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kerülhet sor. A Vásárló által megjelölt szállítási helyre történő teljesítésre jellemzően a futárszolgálatnak történő átadástól számított 2 munkanapon belül kerül sor.

Tekintettel azonban arra, hogy egyes termékek, szolgáltatások beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, nagykereskedői készletektől és lehetőségektől függően – hosszabb időszak szükségessé válhat (pl. mennyiségtől vagy külföldi beszerzéstől függően), ezt a körülményt a Szolgáltató az adott terméknél, szolgáltatásnál jelzi. Azonban előfordulhat olyan eset, amikor a Szolgáltató előre nem rendelkezik információval ezen hosszabb időszakokról, amely esetben a Vásárlót e-mailben értesíti az eltérő szállítási határidőkről.

Szállítási módok:

- futárszolgálat igénybevételével (házhozszállítás vagy GLS csomagpontra szállítás)

- egyedi szállítási igényű megrendelések kiszállítása, amelyek esetében nem lehetséges a futárszolgálattal történő szállítás

- személyes átvétellel a Szolgáltató alábbi átvételi pontjai közül kiválasztott helyszín valamelyikén.

Logisztikai központjainkban csak interneten előzetesen leadott és visszaigazolt megrendelések személyes átvételére van lehetőség! Amennyiben az Ön megrendelése átvehető logisztikai központunkban, arról külön e-mail értesítőt kap "Megrendelés átvehető" tárggyal. Az e-mail értesítést követően 14 nap áll rendelkezésre a termék átvételére, ezután előzetes értesítés nélkül, a megrendelés törlésre kerül. Az e-mail hiányában sajnálatos módon nem áll módunkban kiszolgálni egyik központunkban sem.

Euromedic Budapest - Logisztikai Központ (személyi bejárat)

Cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 36-40.

Nyitvatartási idő:

Hétfő-Csütörtök: 09-00 - 17.00

Péntek: 09.00 - 14.30

A kiszállítás költségeit a megrendelés Vásárló általi véglegesítése és a fizetés előtt a Webáruház vásárlási felülete jelzi a Vásárló számára.

A házhozszállítás díja egységesen bruttó 1.100,- Ft

GLS csomagpontra szállítás díja egységesen bruttó 799,- Ft

Díjtalan a kiszállítás a bruttó 26.990,- Ft összeget meghaladó vásárlások esetén.

Egyedi szállítási igényű megrendelések: Amennyiben a megrendelt termékek mennyisége és/vagy súlya, a megrendelés összege nem teszi lehetővé a futárszolgálattal, a fentiekben megjelölt költségen történő kiszállítást, a Vásárló e-mailen értesítést kap a várható szállítási költségről.

Készpénzben történő utánvételre kizárólag futárszolgálat esetében nyílik lehetőség, amennyiben egyébként az utánvételes teljesítésre lehetőség nyílik.

Sikertelennek minősül a kiszállítás, amikor a Vásárló a terméket, szolgáltatást a kiszállításkor nem veszi át és egy ismételt kiszállítás esetében sem kerül rá sor. Ebben az esetben a megrendelés visszavontnak tekintett.

A termék szállítási helyre történt megérkezésekor a Vásárló köteles a termék csomagolását átvizsgálni. Amennyiben az sérült arról ajánlott jegyzőkönyvet felvenni.

IV. Garancia

A megvásárolt termékre vonatkozó gyártói garanciát a terméktájékoztató tartalmazza. A garanciális igények érvényesítése érdekében a Vásárló a Szolgáltató felé előzetesen jelezheti ezen szándékát az alábbi elérhetőségeken:

V. Vásárló elállási joga

A Vásárló elállási jogára a magyar jogszabályi rendelkezések szerint nyílik lehetőség. A Vásárló elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Utánvétes visszaküldésre nincs lehetőség.

A Vásárló az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

VI. Panaszkezelés

Mivel cégünk fizikai üzlethelyiséggel nem rendelkezik, bármilyen felmerülő panaszt ügyfélszolgálatunk számára, írásban kell eljuttatni az info@emdirect.hu email-címre. Minden írásos panaszt egyedi azonosítóval látunk el (bejelentés napja-rendelés azonosítója-vásárló neve), melyek feldolgozásáról írásos visszajelzést küldünk minden esetben. Az írásban beérkező panaszokat cégünk 30 napon belül köteles érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját vállalkozásunk indokolni köteles. Az egyedi azonosítóval ellátott panaszt öt évig megőrizzük és azt kérésre az ellenőrző hatóságoknak bemutatjuk.

30 napon túl is fennálló jogvita esetén a fogyasztó (természetes személy) a lakóhelye szerinti kirendelt békéltető testülethez fordulhat. A kirendelt békéltető testületek listája és elérhetőségei az alábbi linken találhatók:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Szóbeli panasztételre nincs lehetőség!

Panaszos ügyekben a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak.

VII. Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatban a magyar jog kapcsolódó szabályai az irányadóak.

Budapest, 2019. június 25.

Hatályba lépés: 2019. június 25.

Euromedic Trading Kft.

Szolgáltató

Keresés